torsdag, mai 25, 2017

På himmelfartsdagen
                                               Anna Magni Larsen sitt bilde.
                                             Denne himmelfartsvisa, med tekst av Edin Løvås, synger vi hver                                                            Kristi Himmelfarts-retreat på Sandom:


                                              På himmelfartsdagen steg Frelseren ut
                                              av rommet og utenfor tiden.
                                              så vennene samlet på fjellryggens nut
                                              kunne se ham og følge ham siden.
                                              

                                              Gud grep ham og løftet hans sårmerkte kropp
                                              langt bortenfor skyer og kloder.
                                              For han som steg ned han steg seirende opp
                                              og kan bli alle menneskers broder.


                                              Han sitter på tronen, ved Faderens hånd,
                                              og oppfyller likevel altet.
                                              Han står midt iblant oss, i glans fra Guds Ånd
                                              og er i oss som kraften og saltet.


                                              Hver dag er en strålende himmelfartsdag.
                                              Hver natt er vår Herre til stede.
                                              Vår tomhet er djevelens falske bedrag,
                                              for det finnes en himmelfartsglede.


                                              På himmelfartsfjellet har englene dans.
                                              Stig opp la oss fryde oss sammen.
                                              Vi ser den usynlige og vi er hans.
                                               Halleluja til Frelseren! Amen!


  • Anna Magni Larsen sitt bilde.