onsdag, mai 06, 2015

Kristi Himmelfart

eg fekk vera med i ringen, eg og                                 
                                        og eg merka ikkje at knea                        
                                        vart stive av å knele så lenge                     
                                        ikkje før Han var vekk                           
                                        og dei skunda seg attende til byen                                        

                                        då kunne eg mest ikkje                          
                                        følge med                                      

                                         men eg og kjende gleda                        
                                         sprenge i brystet

                                         eg såg ikkje at Han for                         
                                         eg hadde nett lete att auga                       
                                         for å tørke vekk ei tåre                                                 
                                         då steig bruset ikring meg                       
                                         bølga som bar Han av stad                       
                                         eg sansa meg ikkje                              
                                         før Han var vekk                              
                                              
                                               
                                         sidan
                                         gjekk me til templet                            
                                         kvar dag                                       
                                         dei såg på oss
                                         desse som ikkje visste:                             
                                         at Han som me kjende og elska                  
                                         no er Konge og Gud                            
                                         at Han som me skildest frå
                                         ein gong kjem att

                                         no kan eg og snart
                                         bøna Han lærde oss
                                         og det Han sa

                                         Maria mora vert ikkje trøytt
                                         av å fortelje
                                         medan unge Maria
                                         drøymer seg vekk
                                         rett som det er

                                         det har gått lang tid no
                                         men gleda har ikkje slokna

                                         og eg undrast - kjem ikkje det Han lova oss snart no?

                                         det hender eg går dit
                                         for å sjå
                                          men sletta er tom
                                          ikkje noko teikn å sjå på himmelen

                                          berre ein eim av lovsong ligg att
                                          berre ein svak eim 

                                          for no har songen
                                          lagt seg som ei kappe
                                          kring jorda
                                          ligg som ei kongskappe og ventar
                                          Kongen som kjem

                                           når eg løfter hendene
                                           let att auga 
                                           er det dette eg ser
mandag, mai 04, 2015

Motstrøms - drypp fra Taize"It is because we have been hollowed out, our self-center has been taken out, that we can begin to enter into what God is giving. 
I have become selfless..."

( fra Fr. Jean-Marie`s bibelimtroduksjoner)

Men fylt av lys...